Páginas vistas en total

31 de octubre de 2013

FRASE DE HOY

Aquellos que tienen más que hacer y están dispuestos a trabajar son los que encontrarán más tiempo.

Samuel Smiles

26 de octubre de 2013

PROCESO DE LA CREACIÓN DEL TEJIDO DE ESPOLIN

NORMAS INDUMENTARIA VALENCIANA FEMENINA


INDUMENTÀRIA FEMENINA VALENCIANA


Si mirem el diccionari, este ens dirà que la indumentària és el conjunt de totes aquelles coses, distintes en matèria i forma, que serveixen per cobrir-se i vestir-se. Durant molt de temps, sobretot en regions de clima càlid, la necessitat de cobrir-se el cos no tenia sentit, tant és així, que esta necessitat va estar precedida simplement per un desig d'adornar-se, suscitat per una tendència artística innata, per superstició o per la necessitat de fer por.
Suposem que l'home sentiria la necessitat de vestir-se a conseqüència d'una disminució de la seua resistència física, a causa de canvis de clima o d'emigracions cap a les zones gelades. També és probable que la idea de cobrir-se no fóra suggerida en un principi per motius de pudor; este sentiment fou afavorit pel vestit però, és quasi segur que no determinaria el seu ús.
Durant I'Edad de Bronze i Ferro, la humanitat va fer progressos bàssics en diversos camps, entre ells, el de Ia indumentària. Els pobles més evolucionats s'iniciaren durant esta època en la ramaderia i l'agricultura: estes dos activitats fonamentals proporcionaren a I'home fibres animals (llanes) i vegetals (lino). Posteriorment, començà a utilitzar-se el cotó i la seda, introduïda al mediterrani pels indis i els xinesos.
En un principi, la confecció del vestuari fou realitzada per les dones però més tard, també els homes participaren en la confecció de vestits i calcer. La confecció de teles, vestits i accessoris diversos arribà al seu grau de perfecció durant els segles XV i XVI, quan el floriment de les condicions econòmiques d'algunes classes socials van fer possible les noves exigències sentides en els segles anteriors.
En este estudi sobre indumentària valenciana, prenem com a punt de partida el segle XVIII, no per predilecció per este segle, sinó perquè el nombre de vestits anteriors a esta època és molt escàs. Per norma general, els vestits més antics els trobem a museus d'indumentària (cas dels fons d'indumentària femenina al Museu Nacional de Ceràmica), antiquaris o arques familiars amb vestits de l'época. També són molt valuoses les aportacions realitzades al segle XIX pel Romanticisme, que pretenia mantindre tot allò que era pintoresc. En aquell moment s'arreplegaren dades i material que encara trobem a l'alcanç de la mà.
En les mostres que conservem, observem que el vestit de valenciana està sempre baix la influència dels canvis al llarg del temps. Les classes populars es miraren en els aristòcrates i cortesans, i tractaren d'imitar-los. Gràcies als grups folklòrics, els vestits populars estan mantenint-se com eren en un principi.
Si fem cas a l'opinió popular (fallers i falleres) ens trobarem amb un vestit de valenciana que ratlla un conjunt d'elements cridaners coberts de lluentons (lentejuelas). Este concepte és totalment fals, ja que el vestit de valenciana és un equilibri perfecte d'elements que es complementen uns amb els altres. Cada element està complint una funció i els colors estan ben harmonitzats. No va cobert de lluentons. És un vestit ric però no carregat. La riquesa ve donada per la qualitat dels teixits i per I'or, l'argent, les perles i les maragdes de l'adreç.
El vestit de valenciana és un homenatge a la seda ja que la tela, les cintes i el terciopel són d'este teixit. En este vestit no s'admeten modes, ni en forma, ni en confecció, ni en la resta d'elements. És d'una forma i no es pot variar, doncs al contrari seria una disfressa i cauria en l'extravagància. A més a més, hi ha tanta varietat de dibuixos, teixits, adorns i brodats, dins la línia clàssica, que permeten que el vestit no es convertisca en qualsevol uniforme carent de personalitat. Este vestit conserva molts elements de l'època dels Borbons, ja que el vestit en sí, sense davantal ni mocador, és en essència el vestit de la dona espanyola del segle XVIII. La característica general és que estan tallats per la cintura, de la mateixa manera que els vestits de l'època.
El complement de Ia indumentària ha de ser el que pertoca. Cada època té el seu vestit i el seu monyo. Fins ben entrat el segle XX, les dones conservaven els cabells llargs durant tota la seua vida, el pentinaven arreplegant-lo darrere el cap. Només el tallaven en cas de malaltia o com a càstic, promesa o sacrifici. Per la complexitat del monyo era normal que les dones foren ajudades per una altra persona.
Existeixen certs elements que ajuden a l'elaboració i manteniment del pentinat i que poden incloure com a joies.
PINTA
El seu origen sembla eixir de la transformació de l'objecte que passa de servir per a pentinar-se o lligar el cabell, a deixar-se al cap, convertint-lo en un motiu ornamental. És lleugerament còncava en sentit horitzontal per a adaptar-se a la forma del cap.
Té dues zones ben diferenciades dins de la mateixa part: la inferior amb pues i la superior que serà visible per dalt del monyo. La part exterior sol dur una cenefa ribetejant-la i un discret adorn al centre; estos adorns són amb relleu o gravats, mai calats ni amb pedreria. La Pinta es col·loca entre el monyo traser i el cap. Les pintes poden ser rectangulars o triangulars. L'adaptació popular ha fet col·locar la de tamany més gran darrere i les més menudes acompanyant a una tercera. Els materials dels que estan fetes solen ser argent, argent sobredaura i llató. D'ús posterior són les pintes de conxa, ós o altres materials.

RASCAMONYOS
També denominades agulles, són la peça fonamental per a la realització del pentinat. És un objecte cilíndric en forma de tub, compost de dues peces: espasa, que és punxant i canó, que és cilíndric i hueco i subjecta el monyo. S'acoplen l'una dins de l'altra. Acaben lateralment per dos aplics en forma de botó o bola, que solen estar adornats per espillets, pedres semi-precioses o perles, segons el gust o els mitjans de l'arna. Sol ser esfèrica, en disc o en forma d'ametla o fulla. El nom de rascamonyos procedeix del costum de les dones que, en no desfer-se el monyo tots els dies, l'utilitzaven per a poder rascar-se si en tenien molèsties.
ARRACADES
Són de formes molt variades. Van adornades amb maragdes, perles o espillets. Amb un cert ordre podem parlar de polca, raïms, barquillos, de balcó, barquetes, de pardalet o de la Verge.

JOIA
És un brotxe gran que va col·locat o damunt del mocador o també penjant al coll mitjançant una cinta, collar o cadena. Pot tindre una forma semblant a la de les arracades o forma de llaç del que penja una creu. Les dones també s'ornamentaven amb polseres o manilles i també amb anells. Les sabates de vestir també eren ornamentades mitjançant hebilles.


CAMISA o CHAMBRA
És una peça indispensable ja que s'utilitzava igualment per sota el gipó i com a camisó, ja que arribava fins el genoll. Solia ser de fil, batista o lino. La part de dalt constava d'un escot, ampli, quadrat o redó, que duia cosit al borde una puntilla frunzida que, en ocasions, es frunzia mitjançant una llista o cordó. Amb la finalitat d'introduir la peça pel cap, es feia una obertura a l'altura del pit, passada per un botó o llaç. A la part inferior d'esta es feien uns petits brodats que podien ser inicials o corets. Les manegues eren curtes i de farol i també acabaven en una tirilla i en una puntilla frunzida.
CAMETES
També conegudes amb el nom de calça interior, saragüell de dones o pantaló interior. Començà a gastar-se al segle XIX. Es tracta d'un pantaló de llenceria lleugerament més curt que les sinagües. La part superior arribava fins la cintura on es distribueix el vol, continua amb dos camals o perneres. Estaven fetes de fil i teles fines i rematats de puntilla i entredosos.

CALVA
Cobreix de forma ajustada el peu i la cama fins el genoll. El seu objectiu primordial era protegir-se dels agents externs. Tenint en compte la climatologia valenciana, la dona solia prescindir d'ella i només ficar-se-les en ocasions festives. Poden ser llises o calades, d'un color o combinades.
LLIGACAMES
S'ajustaven per sota el genoll i acabaven en un llaç que podia ser una simple cinta o una cinta teixida a casa. Els lligacames més rics acabaven en borles o flecs. Duien inscripcions i al·lusions amoroses.
SINAGÜES
Van directament damunt de la camisa. No tenia per què ser una només, es podien ficar unes quantes, l'una damunt de l'altra. És com una falda interior, confeccionada en materials similars al de les camises.
La seua llargària depenia del llarg de la falda, el seu perímetre oscil·lava entre tres i quatre metres. El vol s'arreplegava en xicotets plecs i estaven units per una cinta. Hi havia dues cintes i els plecs es distribuïen en davanters i trasers. La part darrera mesurava el doble que la davantera i la part de baix anava adornada amb teles, cordons, brodats i puntilles. Quan més riques eren, més amunt es ficaven.
FALTRIQUEIRA
És com una bossa o butxaca que va damunt de les sinagües nigada mitjançant unes vetes a la cintura. El teixit, la forma i el color van al gust de la persona que ho duu.
TIPUS DE FALDES
· Refaix
D'ús semiexterior o exterior ja que podia ficar-se damunt de la sinagüa o com a falda. Podia servir com a protecció del fred i per a les tasques domèstiques i de camp. S'utilitzaven més a les zones de l'interior. El material del que estan fetes és el pany, llana o banyeta. Té colors llisos amb predomini del roig i del groc i estan brodades amb cenefes. També poden anar a ratlles en forma horitzontal o vertical.
· Sadalejo
S'utilitza com a vestit exterior, encara que també es pot portar baix d'una altra falda. La diferència més marcada amb els altres tipus de faldes està en el material que s'utilitza per a confeccionar-la. Estes solen ser muselines, indianes (tela de cotó decorada amb estampació), sarases, etc. El Sadalejo s'utilitzà durant I'últim terç del segle XIX, inclòs durant el segle XX.
· Guardapeus
A pesar que no és una falda típicament valenciana, ha sigut un dels tipus de falda més utilitzats per la dona valenciana. El material del que està teixit és la seda, la falda és llisa o estampada, espolinada, adomascada o brocada. Els colors més utilitzats eren el blau i el verd. Ests tipus de falda duia a la part de baix com un volant, denominat farfalar, d'uns 20 cm. d'amplària, confeccionat: amb un teixit de diferent composició i color que la falda. També podia dur guarnicions propet de la vora, com poden ser galons o puntilles daurades.
Per norma general, totes les faldes tenen una amplària de 4 metres i la distància que les separa de terra varia depenent de l'època i la moda. El frunzit va repartit propocionalment per tota la falda, a mesura que transcorre el temps, la taula davantera de la falda va fent-se més gran.
TIPUS DE COSSOS

· Justillo
És una peça molt generalitzada a totes les comarques. Cobreix el cos des del muscle fins la cintura, cenyint i ajustant el tronc. Oprimeix el pit, i per a acoplar-se al vol de la falda i duu uns talls que delimiten unes aletes. Va obert per davant i passat mitjançant un cordó que pot estar visible o amagat al forro. Per augmentar la rigidesa de la pega es col·loquen, entre el forro i la tela, uns reforços tals com branques d'olivera o espart. La punta davantera pot ser més o menys gran, depenent de la persona que ho duu i pot ser triangular, quadrada o redona.

· Gipó
És una pega molt similar a l'anterior però este està provist de mànegues estretes i estan molt pegades al braç. Pot ser mànega llarga o curta. La terminació del puny pot anar ajustat mitjançant botons, manganetes o puntilles. Els materials dels que estan fets, així com els colors, són variats. Poden ser tant sedes com llanes, amb dibuixos o sense ells.
MOCADOR DE COLL
Per error, se'l coneix com manteleta. Consisteix en un quadrat de tela. La seua composició potser de lino, cotó, seda o llana, encara que també potser de seda, tafetan, clarín o tul. El color predominant és el blanc, però també es gasten altres, com puga ser el negre. Anaven brodats o amb incrustacions de puntilles o vainiques. Es col·loca doblat en forma de triangle. Es fica damunt l'espatlla, ficant les dos puntes que pendien damunt del pit, creuades o anudades, inclòs dins del justillo o gipó.
Originàriament servia per a tapar-se l'escot i la puntilla del coll de la chambra.
Aquells mocadors en forma triangular, ho son perquè s'han tallat, be per gust de I'usuaria o per partició de I'herència.
DAVANTAL
Probablement va sorgir com element protector. No hi ha cap norma que ens parle sobre l'amplaria o llargaria d'este, ja que això anava a gust de la usuària. Les teles que s'utilitzaven eren similars a les dels mocadors. La seua forma podia ser quadrada, rectangular o oval i anava arreplegat en xicotetes lorces en una veta o cinta, rodejant la cintura i passat a la part trasera amb un llaç. En ocasions, els motius o brodats del davantal i del mocador, eren iguals o similars, el qual no vol dir que per necessitat deuen de ser-ho.
CINTES
Eren elements de qualitat i coloristes. El més comú, era col·locar-les al voltant de la cintura o del coll.
El material del que estan fets sol ser seda, tafetà, mouré, terciopel, etc. També podien dur flecs, lluentons o puntilles d'or i argent. A banda de tots estos elements, hi ha molts altres que són complements del vestit de la dona valenciana, com puguen ser: palmitos, mocadors de mà o sabates
Si miramos el diccionario, este nos dirá que la indumentaria es el conjunto de todas aquellas cosas, distintas en materia y forma, que sirven para cubrirse y vestirse. Durante mucho tiempo, sobre todo en regiones de clima cálido, la necesidad de cubrirse el cuerpo no tenía sentido, tanto es así, que esta necesidad estuvo precedida simplemente por un deseo de adornarse, suscitado por una tendencia artística innata, para superstición o para la necesidad de inspirar temor.
Suponemos que el hombre sentiría la necesidad de vestirse a consecuencia de una disminución de su resistencia física, manifestada especialmente en ocasiones de cambios de clima o de emigraciones hacia las zonas heladas. También es probable que la idea de cubrirse no fuera sugerida en un principio por motivos de pudor, este sentimiento fue favorecido por el vestido, pero es casi seguro que no determinaría su uso.
Durante la Edad del Bronce y Hierro, la humanidad hizo progresos básicos en diversos campos, entre ellos, el de la indumentaria. Los pueblos más evolucionados se iniciaron durante esta época en la ganadería y la agricultura; estas dos actividades fundamentales proporcionaron al hombre fibras de animales (lanas) y vegetales (lino). Posteriormente, comienza a utilizarse el algodón y la seda, introducida al mediterráneo por los indios y los chinos.
En un principio la confección del vestuario fue realizada por las mujeres pero más tarde, también los hombres participaron en la confección de vestidos y calzados. La confección de telas, vestidos y accesorios diversos llegó a su grado de perfección durante los siglos XV y XVI, cuando el florecimiento de las condiciones económicas de algunas clases sociales hicieron posible las nuevas exigencias sentidas en los siglos anteriores.
En este estudio sobre indumentaria valenciana, tomamos como punto de partida el siglo XVIII, no por predilección por este siglo, sino porque el número de trajes anteriores a esta época es muy escaso. Por norma general, los vestidos más antiguos los encontramos en museos de indumentaria (como pueden ser los fondos de indumentaria femenina del Museo Nacional de Cerámica), anticuarios o arcas familiares con trajes de época. También son muy valiosas las aportaciones realizadas en el siglo XIX por el Romanticismo, que pretendía mantener todo aquello que era pintoresco. En aquel momento se recogen datos y material que aún están al alcance de la mano.
En las muestras que conservamos, observamos que el traje de valenciana está siempre bajo la influencia de los cambios al largo del tiempo. Las clases populares se miraron en los aristócratas y cortesanos, y en consecuencia, intentaron imitarlos. Gracias a los grupos folklóricos, los trajes populares están respetándose y manteniéndose como eran en un principio.
Si hacemos caso a la opinión popular (falleros y falleras) nos encontramos con un traje de valenciana que recoge un conjunto de elementos cubiertos de lentejuelas. Este concepto es totalmente falso, ya que el traje de valenciana es un equilibrio perfecto de elementos que se complementan unos con otros. Cada elemento está cumpliendo una función y los colores están bien armonizados. No va cubierto de lentejuelas. Es un traje rico pero no cargado. La riqueza viene dada por la calidad de los tejidos y por el oro, la plata y las perlas y las esmeraldas del aderezo.

El traje de valenciana es un homenaje a la seda, pues la tela, las cintas y el terciopelo son de seda. En este traje no se admiten modas, ni en forma, ni en confección, ni en el resto de elementos. Es de una forma y no se puede variar, pues de lo contrario sería un disfraz y caería en la extravagancia; además, hay tanta variedad de dibujos, de tejidos, de adornos y bordados, dentro de la línea clásica, que permiten que el traje no se convierta en cualquier uniforme carente de personalidad. Este traje conserva muchos elementos de la época de los Borbones, ya que el traje en sí, sin delantal ni pañuelo, es en esencia el traje de la mujer española del siglo XVIII. La característica general es que están cortados por la cintura, de la misma forma que los trajes de la época.
El complemento de la indumentaria debe ser el pertinente. Cada época tiene su traje y su pelo. Hasta bien entrado el siglo XX, las mujeres conservaban los cabellos largos durante toda su vida, lo peinaban recogiéndolo detrás de la cabeza. Sólo lo cortaban en caso de enfermedad o como castigo, promesa o sacrificio. Para la complejidad del moño era normal que las mujeres fueran ayudadas por otra persona.
Existen ciertos elementos que ayudan en la elaboración y mantenimiento del peinado y que se pueden incluir, como joyas.
PINTA
Su origen parece debido a una transformación del objeto que de servir para peinarse o atar el cabello, pasa a dejarse la cabeza, convirtiéndolo en un motivo ornamental. Es ligeramente cóncava en sentido horizontal para adaptarse a la forma de la cabeza. Tiene
dos zonas bien diferenciadas dentro de la misma parte: la inferior con púas y la superior que será visible por arriba del moño. La parte exterior suele llevar una cenefa ribeteándola y un discreto adorno en el centro; esos adornos son con relieve o grabados, nunca calados ni con pedrería. La Pinta se coloca entre el moño trasero y la cabeza. Las pintas pueden ser rectangular o triangulares. La adaptación popular ha hecho colorarla de tamaño más grande detrás y las más pequeñas acompañando a una tercera. Los materiales de que están hechas suelen ser plata, plata dorada y latón. Son de uso posterior las pintas de concha, hueso o otros materiales.
RASCAMONYOS
También denominados agujas, son la pieza fundamental para la realización del peinado. Es un objeto cilíndrico con forma de tubo, compuesto de dos piezas: espada que es punzante y cañón que es cilíndrico y hueco y sujeta el
el moño. Se acoplan la una dentro de la otra. Acaban lateralmente por dos apliques en forma de botón o bola, que suelen estar adornados por espejitos, piedras semipreciosas o perlas, según el gusto o los medios de la dueña. Suele ser esférica, en disco o forma de almendra u hoja. Su nombre de rascamonyos procede de la costumbre de las mujeres que al no deshacerse el moño todos los días lo utilizaban para poder rascarse si tenían molestias.

ARRACADES
Son de formas muy variadas, van adornadas con esmeraldas, perlas o espejitos. Con un cierto orden podemos hablar de polca, racimos, barquillos, de balcón, barquetes, de pajaros, de la Virgen...

JOIA
Es un broche grande que va colocado o encima del pañuelo o colgando del cuello mediante una cinta, collar o cadena. Puede tener una forma parecida a la de las arracades o forma de lazo del que cuelga una cruz. Las mujeres también se ornamentaban con pulseras o manillas y también con anillos. Las zapatillas de vestir también eran ornamentadas mediante hebillas.

CAMISA O CHAMBRA
Es un pela indispensable ya que se utilizaba igualmente para bajo el jipó y como camisón ya que llegaba hasta la rodilla. Solía ser un hilo, batista, lino, etc. La parte de arriba constaba de un escote, amplio, cuadrado o redondo que llevaba cosido al borde una puntilla fruncida que, en ocasiones, se fruncía mediante una lista o cordón. Con la finalidad de introducir la pega por la cabeza se hacía una obertura a la altura del pecho pasada por un botón o lazo. En la parte inferior de esta se hacían unos pequeños bordados que podían ser iniciales o corazones. Las mangas eran cortas y de farol. También acababan en una tirilla y en una puntilla fruncida.
CAMETES
También conocidas con el nombre de calza interior, zaraüel de mujeres o pantalón interior. Comienza a gastarse en el siglo XIX. Se trata de un pantalón de lencería ligeramente más corto que las enaguas. La parte superior llega hasta la cintura donde se distribuye el vuelo, continúa con dos camales o perneras. Están hecho de hilo y telas finas y están rematados de puntilla y entredosos.

CALVA
Cubre de forma ajustada el pie y la pierna hasta la rodilla. Su objetivo primordial era protegerse de los agentes externos. Teniendo en cuenta la climatología valenciana, la mujer solía prescindir de ella y sólo ponérselas en ocasiones festivas. Pueden ser lisas o caladas, de un color o combinadas.
LLIGACAMES
Se ajustaban por bajo de la rodilla y acababan en un lazo que podía ser una simple cinta o una cinta tejida en casa. Los lligacames más ricos acababan en borlas o flecos. Llevaban inscripciones y alusiones amorosas.

SINAGÜES
Van directamente encima de la camisa. No tenía porque ser una sólo, se podían poner varias la una encima de la otra. Es como una falda interior, confeccionada con materiales similares al de las camisas..
Su largaria dependía del largo de la falda, su perímetro oscilaba entre tres y cuatro metros. El vuelo se recogía en pequeños pliegues y estaban unidos por una cinta. Habían dos cintas y los pliegues se distribuían en delanteros y traseros. La parte trasera medía el doble que la delantera y la parte de bajo iba adornada en telas, cordones, bordados y puntillas. Cuanto más ricas eran, más arriba se ponían.
FALTRIQUEIRA
Es como una bolsa o bolsillo que va encima de las enaguas atada mediante unas vetas en la cintura. El tejido, la forma y el color van a gusto de la persona que lo lleva.
TIPUS DE FALDES
· Refaix
De uso semiexterior o exterior ya que podía ponerse encima de la enagua o como falda. Podía servir como protección del frío y para las labores domésticas y de campo. Se utilizaban más en las zonas del interior. El material del que están hechas suele ser de paño, lana o banyeta. Tiene colores lisos con predominio del rojo y el amarillo y están bordadas con cenefas. También pueden ir a rallas horizontales o verticales.
· Sadalejo
Se utiliza como vestido exterior, aunque también se puede llevar bajo otra falda. La diferencia más marcada con los otros tipos de faldas está en el material que se utiliza par confeccionarla. Estos suelen ser muselines, indianes (tela de algodón decorada con estampación), sarases, etc. El Sadalejo se utilizaba durante el último tercio del siglo XIX, incluso durante el siglo XX.
· Guardapeus
A pesar de que no es una falda típicamente valenciana, ha sido uno de los tipos de falda más utilizados por la mujer valenciana. El material del que están tejidos suele ser seda, la falda es lliga o estampada, espoliná, adomascá o brocá. Los colores más utilizados son el azul y el verde. Este tipo de falda llevaba en la parte de bajo como un volete, denominado farfalar, de unos 20 cm de ancho, confeccionado con un tejido de diferente composición y color que la falda. También puede llevar guarniciones cerca de la orilla como puede ser galones o puntillas doradas.
Por norma general, todas las faldas tienen una anchura de 4 metros y la distancia que las separa de tierra varía dependiendo de la época y la moda. El fruncido va repartido proporcionalmente por toda la falda, a medida que transcurre el tiempo la mesa delantera de la falda va haciéndose más grande.

TIPUS DE COSSOS
· Justillo
Es una pieza muy generalizada en todas las comarcas. Cubre el cuerpo desde el hombre hasta la cintura, ciñendo y ajustando el tronco. Oprime el pecho, y para acoplarse al vuelo de la falda lleva unos cortes que delimitan unas aletas. Va abierto por delante y pasado mediante un cordón que puede estar visible o escondido en el forro. Para aumentar la rigidez de la pega se colocan, entre el forro y la tela, unos refuerzos tal como ramas de olivera, esparto, etc. La punta delantera puede ser más o menos grande, dependiendo de la persona que lo lleva y puede ser triangular, cuadrada o redonda.

· Gipó
Es una pieza muy similar a la anterior, pero esta está provista de mangas estrechas y están muy pegadas al brazo. Puede ser manga larga o corta. La terminación del puño puede ir ajustado mediante botones o mangas, incluso puntillas. Los materiales de los que están hechos, así como los colores, son variados. Pueden ser tanto sedas como lanas, con dibujos o sin ellos.
MOCADOR DE COLL
Curiosamente y mal dicho manteleta.
Consiste en un cuadrado de tela, su composición puede ser de lino, algodón, seda o lana, aunque también puede ser de seda, tafetán, clarín, tul, etc. El color predominante es el blanco, pero también se gastan otras, como puede ser el negro. Iban bordados o con incrustaciones de puntillas o vainiques. Se coloca doblado en forma de triangulo. Se pone encima de la espalda, poniendo las dos puntas que penden encima del pecho, cruzada o anudadas, incluso dentro del justillo o jipó.
Originariamente servía para taparse el escote y la puntilla del cuello de la chambra.
Aquellos pañuelos con forma triangular, lo son porque se ha cortado, bien por gusto de la usuaria o por partición de la herencia.
DAVANTAL
Probablemente surgió como elemento protector. No hay ninguna norma que nos hable sobre la anchura o largura de esta, ya que eso debe ir a gusto de la usuaria. Las telas que se utilizaban eran similares a la de los pañuelos. Su forma puede ser cuadrada, rectangular u oval, y va recogido en pequeñas lorzas en una veta o cinta, envolviendo la cintura y pasado a la parte trasera con un lazo. En ocasiones, los motivos o bordados del delantal y del pañuelo, eran iguales o similares, lo cual no quiere decir que por necesidad deban serlo.
CINTES
Eran elementos de calidad y coloristas. Lo más común, era colocarlos alrededor de la cintura o del cuello.
El material del que están hechos suele ser seda, tafetán, mouré, terciopelo, etc. Incluso pueden llevar flecos, lentejuelas o puntillas de oro y plata. A parte de todos estos elementos, hay muchos otros que son complementos del traje de la mujer valenciana, como pueden ser: palmitos, pañuelos de mano o zapatillas


FRASE DE HOY

Cada guerra es una destrucción del ser humano.

Henry Miller

20 de octubre de 2013

EL CANON DE TRAJE DE VALENCIANA


El canon del traje de valenciana


El traje del XVIII lleva corpiños sin manga o con manguita estrecha, muy ceñidos, con un remate a la altura de la cintura que adopta la forma de las almenas de un castillo y que se superpone a una falda muy voluminosa. Los trajes solían ser de seda con colores vistosos pero naturales, adornados con delicadas figuras animales o motivos florales. Los tonos de las telas solían ser claros y pastel, predominando colores como el azul, carmesí o verde oliva. Y los zapatos, como marca la tradición, debían confeccionarse con la misma tela del vestido.
El traje de valenciana lleva sobre los hombros una manteleta recogida de color blanco, una prenda a veces bordada en oro que simboliza la pureza de la indumentaria. Su verdadero origen está en los tradicionales pañuelos o 'mocadors' que las valencianas llevaban para cubrirse el cuello. Con su forma triangular cubre los hombros y se cruza sobre el pecho para acabar anudándose a la altura de la cintura. Los dibujos de la manteleta suelen coincidir con los del delantal.
Los delantales tenían en su origen la función de proteger la tela de la falda, pero en la actualidad se trata de meros elementos estéticos, tan elaborados o más que el propio traje, ya que suelen ir bordados con hilos de oro y plata convirtiéndose incluso en auténticas obras de arte.
En el siglo XIX el traje regional fue evolucionando desde el clásico estilo de valenciana hasta el mal llamado traje de fallera, un nuevo estilo cuya principal diferencia radica en que lleva el cuerpo por dentro de la falda, incorporando mangas, primero de jamón y luego de farol. En este traje, la camisa blanca de las hortelanas tiende a desaparecer para dejar paso a las puntillas y encajes que rematan el escote y los puños.
Pero exceptuando esta ligera variación, los indumentaristas y orfebres valencianos coinciden en que moda y tradición son dos conceptos incompatibles, cuya combinación suele acabar en llamativos colores y vistosos aderezos ante los cuáles los profesionales no pueden sino echarse las manos a la cabeza.
Click here to find out more!
Click here to find out more!